CÁP QUANG (OPTICAL)

Sắp xếp:


Cáp âm thanh quang dài 3m (Toslink Optical) Ugreen 70893

160.000đ

Cáp âm thanh quang dài 3m (Toslink Optical) Ugreen 70893 có thể kết nối các thiết bị âm thanh hiệu suất cao với đầu cáp quang, chẳng hạn như Xbox 360 và Xbox One với TV, bộ thu AV, DAC / headphone amp với PS4. BH: 18 tháng

Cáp âm thanh quang dài 1m (Toslink Optical) Ugreen 70890

100.000đ

Cáp âm thanh quang dài 1m (Toslink Optical) Ugreen 70890 có thể kết nối các thiết bị âm thanh hiệu suất cao với đầu cáp quang, chẳng hạn như Xbox 360 và Xbox One với TV, bộ thu AV, DAC / headphone amp với PS4. BH: 18 tháng

Cáp âm thanh quang dài 1.5m (Toslink Optical) Ugreen 70891

110.000đ

Cáp âm thanh quang dài 1.5m (Toslink Optical) Ugreen 70891 có thể kết nối các thiết bị âm thanh hiệu suất cao với đầu cáp quang, chẳng hạn như Xbox 360 và Xbox One với TV, bộ thu AV, DAC / headphone amp với PS4. BH: 18 tháng

Cáp âm thanh quang dài 1.5m (Toslink, Optical) Ugreen 10542

185.000đ 200.000đ

Cáp âm thanh quang dài 1.5m (Toslink, Optical) Ugreen 10542 sử dụng cho DVD, VCD, Mini Disc, Tivi... kết nối ra Loa hay Amplifier BH: 18 tháng

Đầu chuyển quang optical ra audio 3.5mm quang CE-LINK

120.000đ

Giúp bạn chuyển đổi từ cổng quang (optical) ra cổng quang jack 3.5mm BH: 3 tháng

Cáp quang optical ra audio 3.5mm quang CE-LINK

250.000đ

Giúp bạn chuyển đổi từ cổng quang (optical) ra cổng quang jack 3.5mm BH: 3 tháng

Cáp âm thanh quang dài 1m Toslink, Optical Ugreen 10768

100.000đ

Sử dụng cho DVD, VCD, Mini Disc, Tivi... kết nối ra Loa hay Amplifier BH: 18 tháng

Cáp âm thanh quang dài 3m (Toslink, Optical) Ugreen 10541

220.000đ 250.000đ

Sử dụng cho DVD, VCD, Mini Disc, Tivi... kết nối ra Loa hay Amplifier BH: 18 tháng

Cáp âm thanh quang dài 2m (Toslink, Optical) Ugreen 10540

205.000đ 220.000đ

Sử dụng cho DVD, VCD, Mini Disc, Tivi... kết nối ra Loa hay Amplifier BH: 18 tháng

Cáp âm thanh quang dài 1m (Toslink, Optical) Ugreen 10539

165.000đ

Sử dụng cho DVD, VCD, Mini Disc, Tivi... kết nối ra Loa hay Amplifier BH: 18 tháng

Cáp âm thanh quang dài 3m Toslink, Optical Ugreen 10771

180.000đ

Sử dụng cho DVD, VCD, Mini Disc, Tivi... kết nối ra Loa hay Amplifier BH: 18 tháng

Cáp âm thanh quang dài 2m Toslink, Optical Ugreen 10770

140.000đ

Sử dụng cho DVD, VCD, Mini Disc, Tivi... kết nối ra Loa hay Amplifier BH: 18 tháng

Cáp âm thanh quang dài 1.5m Toslink, Optical Ugreen 10769

120.000đ

Sử dụng cho DVD, VCD, Mini Disc, Tivi... kết nối ra Loa hay Amplifier BH: 18 tháng