CHIA COM RS232

Sắp xếp:


Cáp chia Com RS232 to 2 cổng RS232

200.000đ

Cáp chia cổng com ra 2 đầu com, tiện mở rộng giao diện sử dụng BH: Test

Cáp chia 1 RS232 ra 4 cổng RS232

Cáp chia cổng com ra 4 đầu com, tiện mở rộng giao diện sử dụng BH: Test

Cáp chia Com RS232 to 2 cổng RS232

90.000đ

Cáp chia cổng com ra 2 đầu com, tiện mở rộng giao diện sử dụng BH: Test