CÁP MẠNG CAT7

Sắp xếp:


Cáp mạng CAT7 0.5m dẹt Ugreen 30738
Xem chi tiết
-22.000đ

Cáp mạng CAT7 0.5m dẹt Ugreen 30738

58.000đ 80.000đ -27%

Cáp mạng CAT7 0.5m dẹt Ugreen 30738 được thiết kế đăc biệt tăng tốc độ truyền tải dữ liệu lên tới 10Gbps BH: 18 tháng
Cáp mạng đúc sẵn cat7 dài 15m Ugreen 11274
Xem chi tiết
-40.000đ

Cáp mạng đúc sẵn cat7 dài 15m Ugreen 11274

360.000đ 400.000đ -10%

Cáp mạng đúc sẵn cat7 dài 15m Ugreen 11274 Với khả năng truyền dẫn tín hiệu mạng LAN với tốc độ cao, ổn đinh và cực kì bền vững. BH: 18 tháng
Cáp mạng Cat7 dài 0.5m đúc sẵn Ugreen 11229
Xem chi tiết
-20.000đ

Cáp mạng Cat7 dài 0.5m đúc sẵn Ugreen 11229

60.000đ 80.000đ -25%

Cáp mạng Cat7 dài 0.5m đúc sẵn Ugreen 11229 với khả năng truyền dẫn tín hiệu mạng LAN với tốc độ cao, ổn đinh và cực kì bền vững.   BH: 18 tháng
Cáp mạng đúc sẵn Cat7 dài 1m tròn Ugreen 11268
Xem chi tiết
-20.000đ

Cáp mạng đúc sẵn Cat7 dài 1m tròn Ugreen 11268

70.000đ 90.000đ -22%

Cáp mạng đúc sẵn Cat7 dài 1m tròn Ugreen 11268 với khả năng truyền dẫn tín hiệu mạng LAN với tốc độ cao, ổn đinh và cực kì bền vững. BH: 18 tháng
Cáp mạng đúc sẵn Cat7 dài 1.5m tròn Ugreen 11277
Xem chi tiết
-30.000đ

Cáp mạng đúc sẵn Cat7 dài 1.5m tròn Ugreen 11277

80.000đ 110.000đ -27%

Với khả năng truyền dẫn tín hiệu mạng LAN với tốc độ cao, ổn đinh và cực kì bền vững. BH: 18 tháng

Cáp mạng đúc sẵn Cat7 dài 20m tròn Ugreen 11275

450.000đ 550.000đ -18%

Với khả năng truyền dẫn tín hiệu mạng LAN với tốc độ cao, ổn đinh và cực kì bền vững. BH: 18 tháng
Cáp mạng đúc sẵn Cat7 dài 10m tròn Ugreen 11273
Xem chi tiết
-40.000đ

Cáp mạng đúc sẵn Cat7 dài 10m tròn Ugreen 11273

260.000đ 300.000đ -13%

Với khả năng truyền dẫn tín hiệu mạng LAN với tốc độ cao, ổn đinh và cực kì bền vững. BH: 18 tháng
Cáp mạng đúc sẵn Cat7 dài 5m tròn Ugreen 11271
Xem chi tiết
-50.000đ

Cáp mạng đúc sẵn Cat7 dài 5m tròn Ugreen 11271

150.000đ 200.000đ -25%

Với khả năng truyền dẫn tín hiệu mạng LAN với tốc độ cao, ổn đinh và cực kì bền vững. BH: 18 tháng
Cáp mạng đúc sẵn Cat7 dài 3m tròn Ugreen 11270
Xem chi tiết
-30.000đ

Cáp mạng đúc sẵn Cat7 dài 3m tròn Ugreen 11270

110.000đ 140.000đ -21%

Với khả năng truyền dẫn tín hiệu mạng LAN với tốc độ cao, ổn đinh và cực kì bền vững. BH: 18 tháng
Cáp mạng đúc sẵn Cat7 dài 2m tròn Ugreen 11269
Xem chi tiết
-25.000đ

Cáp mạng đúc sẵn Cat7 dài 2m tròn Ugreen 11269

95.000đ 120.000đ -20%

Với khả năng truyền dẫn tín hiệu mạng LAN với tốc độ cao, ổn đinh và cực kì bền vững. BH: 18 tháng

Cáp Mạng Cat 7 STP Dài 25M cao cấp Ugreen 11224

Dây cáp mạng CAT7 được thiết kế đăc biệt tăng tốc độ truyền tải dữ liệu lên tới 10Gbps BH: 18 tháng
Cáp mạng CAT7 20m Ugreen 11267
Xem chi tiết
-70.000đ

Cáp mạng CAT7 20m Ugreen 11267

380.000đ 450.000đ -15%

Dây cáp mạng CAT7 được thiết kế đăc biệt tăng tốc độ truyền tải dữ liệu lên tới 10Gbps BH: 18 tháng
Cáp mạng CAT7 15m Ugreen 11266
Xem chi tiết

Cáp mạng CAT7 15m Ugreen 11266

290.000đ

Dây cáp mạng CAT7 được thiết kế đăc biệt tăng tốc độ truyền tải dữ liệu lên tới 10Gbps BH: 18 tháng
Cáp mạng CAT7 10m Ugreen 11265
Xem chi tiết
-60.000đ

Cáp mạng CAT7 10m Ugreen 11265

240.000đ 300.000đ -20%

- Chuẩn cáp: CAT7 26AWG - Tốc độ truyền tải dữ liệu: 10Gbps - Băng Thông: 600Mhz BH: 18 tháng
Cáp mạng CAT7 5m Ugreen 11263
Xem chi tiết
-40.000đ

Cáp mạng CAT7 5m Ugreen 11263

140.000đ 180.000đ -22%

Dây cáp mạng CAT7 được thiết kế đăc biệt tăng tốc độ truyền tải dữ liệu lên tới 10Gbps BH: 18 tháng
Cáp mạng CAT7 3m Ugreen 11262
Xem chi tiết
-85.000đ

Cáp mạng CAT7 3m Ugreen 11262

105.000đ 190.000đ -44%

Dây cáp mạng CAT7 được thiết kế đăc biệt tăng tốc độ truyền tải dữ liệu lên tới 10Gbps BH: 18 tháng
Cáp mạng CAT7 2m Ugreen 11261
Xem chi tiết
-60.000đ

Cáp mạng CAT7 2m Ugreen 11261

90.000đ 150.000đ -40%

Cáp mạng CAT7 2m Ugreen 11261 được thiết kế đăc biệt tăng tốc độ truyền tải dữ liệu lên tới 10Gbps BH: 18 tháng
Cáp mạng CAT7 1m Ugreen 11260
Xem chi tiết
-32.000đ

Cáp mạng CAT7 1m Ugreen 11260

68.000đ 100.000đ -32%

Dây cáp mạng CAT7 được thiết kế đăc biệt tăng tốc độ truyền tải dữ liệu lên tới 10Gbps BH: 18 tháng

Hiển thị 1 - 18 / 18 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng