JACK 6.5MM

Sắp xếp:


Cáp âm thanh 6.5mm dài 5M Ugreen 40813

260000

Cáp âm thanh 6.5mm dài 5M Ugreen 40813 dùng cho thiết bị, đàn, ghi ta ... BH: 18 tháng

Cáp âm thanh 6.5mm dài 3M Ugreen 40812

220000

Cáp âm thanh 6.5mm dài 3M Ugreen 40812 dùng cho thiết bị, đàn, ghi ta ... BH: 18 tháng

Cáp âm thanh 6.5mm dài 1.5M Ugreen 40810

160000

Cáp âm thanh 6.5mm dài 1.5M Ugreen 40810 dùng cho thiết bị, đàn, ghi ta ... BH: 18 tháng

Cáp âm thanh 3.5mm to 6.5mm dài 10m Ugreen 40808

480000

Cáp âm thanh 3.5mm to 6.5mm dài 10m Ugreen 40808 là giải pháp hoàn hảo để kết nối, truyền tín hiệu âm thanh giữa các công cụ như: bàn phím, guitar và các thiết bị âm thanh cao cấp khác BH: 18 tháng

Cáp âm thanh 3.5mm to 6.5mm dài 5m Ugreen 40806

280000

Cáp âm thanh 3.5mm to 6.5mm dài 5m Ugreen 40806 là giải pháp hoàn hảo để kết nối, truyền tín hiệu âm thanh giữa các công cụ như: bàn phím, guitar và các thiết bị âm thanh cao cấp khác BH: 18 tháng

Cáp âm thanh 3.5mm to 6.5mm dài 3m Ugreen 40805

220000

Cáp âm thanh 3.5mm to 6.5mm dài 3m Ugreen 40805 là giải pháp hoàn hảo để kết nối, truyền tín hiệu âm thanh giữa các công cụ như: bàn phím, guitar và các thiết bị âm thanh cao cấp khác BH: 18 tháng

Cáp âm thanh 3.5mm to 6.5mm dài 1.5m Ugreen 40803

160000

Cáp âm thanh 3.5mm to 6.5mm dài 1.5m Ugreen 40803 là giải pháp hoàn hảo để kết nối, truyền tín hiệu âm thanh giữa các công cụ như: bàn phím, guitar và các thiết bị âm thanh cao cấp khác BH: 18 tháng

Cáp âm thanh 3.5mm to 6.5mm dài 3m Ugreen 40793

270000 280000

Cáp âm thanh 3.5mm to 6.5mm dài 3m Ugreen 40793 sử dụng cho các thiết bị âm thanh, mixer... BH: 18 tháng

Cáp nối dài Microphone dài 10M Ugreen 20714

250000 350000

Cáp nối dài Microphone dài 10M Ugreen 20714 được thiết kế cho các micro hoặc ghi âm chuyên nghiệp với các đầu nối XLR 3 chân. BH: 18 tháng

Cáp âm thanh 6.5mm dài 10M Ugreen 40815

360000

Cáp âm thanh 6.5mm dài 10M Ugreen 40815 dùng cho thiết bị, đàn, ghi ta ... BH: 18 tháng

Cáp âm thanh 3.5mm to 6.5mm dài 5m Ugreen 40794

300000 330000

Cáp âm thanh 3.5mm sang 6.5mm dài 5m Ugreen 40794 sử dụng cho các thiết bị âm thanh, mixer... BH: 18 tháng

Đầu chuyển đổi 6.5mm to RCA (hoa sen) Ugreen 40846

140000 180000

Đầu chuyển đổi 6.5mm to RCA (hoa sen)  Ugreen 40846, dùng đề chuyển thiết bị đâu cáp jack 6.5mm sang RCA. BH: 18 tháng

Cáp nối dài Microphone dài 5M Ugreen 20712

160000 280000

Cáp nối dài Microphone dài 5M Ugreen 20712 được thiết kế cho các micro hoặc ghi âm chuyên nghiệp với các đầu nối XLR 3 chân. BH: 18 tháng

Cáp nối dài Microphone dài 3M Ugreen 20711

140000

Được thiết kế cho các micro hoặc ghi âm chuyên nghiệp với các đầu nối XLR 3 chân. BH: 18 tháng

Cáp nối dài Microphone dài 2M Ugreen 20710

120000 200000

Được thiết kế cho các micro hoặc ghi âm chuyên nghiệp với các đầu nối XLR 3 chân. BH: 18 tháng

Cáp chuyển 6.5mm to Canon dài 10M Ugreen 20723

350000

Giúp chất lượng âm thanh chân thực , sống động, dùng cho karaoke, amply BH: 18 tháng

Cáp chuyển 6.5mm to Canon dài 5M Ugreen 20721

220000

Giúp chất lượng âm thanh chân thực , sống động, dùng cho karaoke, amply BH: 18 tháng

Cáp chuyển 6.5mm to Canon dài 3M Ugreen 20720

140000

Giúp chất lượng âm thanh chân thực , sống động, dùng cho karaoke, amply BH: 18 tháng

Cáp chuyển 6.5mm to Canon dài 1.5M Ugreen 20718

130000

Giúp chất lượng âm thanh chân thực , sống động, dùng cho karaoke, amply BH: 18 tháng

Cáp âm thanh 6,5mm dài 10M Ugreen 10642

650000

Cáp audio dùng cho thiết bị, đàn, ghi ta ... BH: 18 tháng

Cáp âm thanh 6,5mm dài 5M Ugreen 10640

450000

Cáp audio dùng cho thiết bị, đàn, ghi ta ... BH: 18 tháng

Cáp âm thanh 6,5mm dài 3M Ugreen 10639

350000

Cáp audio dùng cho thiết bị, đàn, ghi ta ... BH: 18 tháng

Cáp âm thanh 6,5mm dài 1.5M Ugreen 10637

220000

Cáp audio dùng cho thiết bị, đàn, ghi ta ... BH: 18 tháng


0906375709 - 0988337208