USB Nối dài 2.0

Sắp xếp:


Cáp nối dài USB 2.0 5m Ugreen 10318

130.000đ

Cáp nối dài USB 2.0 5m Ugreen 10318, cáp nối dài USB 2.0 5m dùng cho máy tính, laptop, các thiết bị USB BH: 18 tháng

Cáp nối dài USB 2.0 1.5m Ugreen 10315

60.000đ

Cáp nối dài USB 2.0 1.5m Ugreen 10315, cáp nối dài USB 2.0 1.5m dùng cho máy tính, laptop, các thiết bị USB BH: 18 tháng

Cáp nối dài USB 2.0 5m có IC Ugreen 10319

190.000đ

Cáp nối dài USB 2.0 5m có IC Ugreen 10319 dùng cho máy tính, laptop, các thiết bị USB có tích hợp chip khuếch đại chống suy hao tín hiệu Bảo hành: 18 tháng

Cáp nối dài USB 2.0 20m có IC Ugreen 10324

590.000đ 600.000đ

Cáp nối dài USB 2.0 20m có IC Ugreen 10324 dùng cho máy tính, laptop, các thiết bị USB có tích hợp chip khuếch đại chống suy hao tín hiệu Bảo hành: 18 tháng

Cáp nối dài USB 2.0 15m có IC Ugreen 10323

489.000đ 500.000đ

Cáp nối dài USB 2.0 15m có IC Ugreen 10323 dùng cho máy tính, laptop, các thiết bị USB có tích hợp chip khuếch đại chống suy hao tín hiệu Bảo hành: 18 tháng

Cáp nối dài USB 2.0 3m Ugreen 10317

80.000đ 90.000đ

Cáp nối dài USB 2.0 3m Ugreen 10317, cáp nối dài USB 2.0 3m dùng cho máy tính, laptop, các thiết bị USB BH: 18 tháng  

Cáp nối dài USB 2.0 30m có IC Ugreen 10326

1.320.000đ

Cáp nối dài USB 2.0 30m có IC Ugreen 10326 dùng cho máy tính, laptop, các thiết bị USB có tích hợp chip khuếch đại chống suy hao tín hiệu Bảo hành: 18 tháng

Cáp nối dài USB 2.0 25m có IC Ugreen 10325

1.150.000đ

Cáp nối dài USB 2.0 25m có IC Ugreen 10325 dùng cho máy tính, laptop, các thiết bị USB có tích hợp chip khuếch đại chống suy hao tín hiệu Bảo hành: 18 tháng

Cáp nối dài USB 2.0 10m có IC Ugreen 10321

290.000đ

Cáp nối dài USB 2.0 10m có IC Ugreen 10321 dùng cho máy tính, laptop, các thiết bị USB có tích hợp chip khuếch đại chống suy hao tín hiệu Bảo hành: 18 tháng